Oliva Remolà · Architects in Terrassa, Matadepera, Barcelona | Casa Font

Casa Font

SITUACIÓ

Matadepera, província de Barcelona

MEMÒRIA

Any 1999

La casa Font, és una aposta per un model concret de tipologia arquitectònica aplicable en solars que tenen un fort desnivell, és una solució tipològica totalment contraposada a la casa Segura.

En aquest cas, es projecte una edificació seguint el concepte de terrasses mediterrànies, de manera que tan sols hi haurà una façana principal practicable, la façana oposada serà el propi terreny i es consolida mitjançant un mur de contenció. És important assenyalar que l’orientació de la façana es sud.

La ventilació creuada serà possible a base de dobles nivells. El programa funcional de l’ habitatge es desenvolupa d’una manera lineal. Cada una de les estances de l’ habitatge te accés al terreny,  i la seva orientació i visual és la mateixa.

Aquest model constructiu es  similar al de una cova, de manera que s’obté un immillorable comportament climàtic ,  si afegim a més un porxo ben proporcionat situat en el lloc adequat, l’ estalvi econòmic en quant a costos de climatització és molt considerable.

L’aplicació d’ un sistema constructiu i d’ uns materials convencionals, així com de les seves proporcions i una geometria molt racional, donen com a resultat una construcció econòmica i d’una gran qualitat arquitectònica.

La disposició dels espais, la seva orientació, la intencionada connectivitat visual entre els distints espais, fan que l’espai interior de l’habitatge sigui lluminós i alegre i molt fàcil d’omplir.

DADES

Arquitecte: Amadeu Oliva i Uriel

Arquitecte tècnic: Maria Rosa Remolà i Ferrer

Fotografia: Eugeni Ponts

Bibliografia: Arquitectura y Diseño nº 25

 
 
 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies