Oliva Remolà · Architects in Terrassa, Matadepera, Barcelona | IES Vallparadís

IES Vallparadís

SITUACIÓ

Terrassa, província de Barcelona

MEMÒRIA

Any 2001

El any 2000, varem guanyar un concurs licitat per de Foment de Terrassa, que consistia en portar a terme la rehabilitació del antic IES Vallparadis, que estava en desús. Tot i que el nou ús no estava del tot definit, la major part de l’obra es portaria a terme per les diverses escoles professionals del moment en funció de la duració de les obres, ja que aquestes es creaven en funció de les necessitats i normalment la seva durada era d’ un any. L’interior va ser portat a terme íntegrament per aquestes escoles, que comprenien diversos oficis, paleta, fusteria de fusta i d’alumini, electricitat i aigua, aire condicionat i pintura. Va ser una grata sorpresa comprovar que gràcies a la dedicació i ilusió dels mestres de cada una de les branques de la construcció, l’obra s’estava executant amb una correcció i professionalitat que moltes empresses professionals del secor envejarien. La part exterior va ser portada a terme per una empresa del sector.

Es va rehabilitat i remodelar tot l’ interior, és a dir, és va fer tot de nou ja que l’ edifici que estava es comportava com un contenidor, i era fàcil la seva redistribució. Es van projectar espais oberts a interior i es va donar llum a totes i cada una de les dependències, passos i espais comuns. Els espais interiors son summament agradables i demostren que aquests edificis encara poden ser re-utilitzats.

En l’exterior i donades les característiques topogràfiques del solar, on l’accés quedava molt per sota d’on estava l’edificació, es va projectar un cos d’accés amb una gran torre que es l’ascensor i una escala com a espai de filtre, de manera que es pot accedir exteriorment a cada una de les plantes de l’ edifici. Aquesta escala crea uns passadissos de connexió que permet estar-s’hi i contemplar unes vistes magnífiques de la zona.

L’utilització de recursos propis com son les escoles tallers, va suposar un estalvi econòmic increïble i va permetre portar a terme actuacions úniques difícilment executables amb empresses normals del sector, crec que aquest seria un bon sistema per portar a terme moltes actuacions públiques a un cost raonable que a mes suposa ensenyar i donar feina a molta gent.

DADES

Arquitecte: Amadeu Oliva i Uriel

Arquitecte tècnic: Maria Rosa Remola i Ferrer

Fotografia: Jordi Canyameres

Consultor d’estructures: Alfredo Municio Angel

 
 
 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies